Høring - Faglige og organisatoriske krav til legevakten. Videreutvikling av legevaktsbaser og interkommunalt samarbeid. Rapport fra arbeidsgruppe: "Godt legevaktsarbeid"

06. februar 2012

Høringsfrist 02.04.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning