Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Faglige og organisatoriske krav til legevakten. Videreutvikling av legevaktsbaser og interkommunalt samarbeid. Rapport fra arbeidsgruppe: "Godt legevaktsarbeid"

06. februar 2012

Høringsfrist 02.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle arbeide med faglige og organisatoriske retningslinjer for godt legevakstsarbeid basert på bemannede vaktsentralser med interkommunalt samarbeid som overordnet føring. arbeidsgruppens rapport ble overlevert Sentralstyret 27.01.09 og sendes i henhold til Sentralstyrets vedtak på bred organisatorisk høring 

Saksbehandler

Kari Jussi Lønning