Høring - forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og forslag til endring av taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven

06. februar 2012

Høringsfrist 11.03.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen