Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – Utvikling av allmennmedisinen

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette ut på høring: Utvikling av allmennmedisinen. Målet med høringsnotatet er å bidra til diskusjon om hvordan allmennmedisinen kan utvikles.

Høringsnotatet gir en fremstilling av allmennlegetjenesten, og utfordringer og muligheter for å sikre befolkningen en bærekraftig og høykompetent primærhelsetjeneste som er rustet til å ta på seg fremtidens utfordringer.

Saksbehandler

FHR