Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

06. februar 2012

Høringsfrist 09.05.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Lars Duvaland