Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 11.08.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Einar Skoglund