Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

06. februar 2012

Høringsfrist 06.10.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til en nasjonal retningslinje for behandling i akutt fase, for sekundærforebygging og for rehabilitering ved hjerneslag. Retningslinjen omfatter voksne som rammes av hjerneinfarkt og hjerneblødning(intracerebral blødning), samt transitorisk iskemisk anfall (TIA)

 

Målet med retningslinjen er å bidra til en kunnskapsbasert og effektiv behandling med god kvalitet til alle pasienter i Norge, som rammes av hjerneslag eller TIA uavhengig av kjønn, alder og bosted.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning