Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Forhåndsvarsel om innføring av foretrukne blodtrykkssenkende legemidler

06. februar 2012

Høringsfrist 06.09.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Statens legemiddelverk har gjennomført en revurdering av forhåndsgodkjent refusjon for blodtrykkssenkende legemidler oppført i refusjonslisten (blåreseptforskriften, § 2) j.fr legemiddelforskriftene § 14-27. Gjennomgangen ble varslet på Legemiddelverkets nettsider www.legemiddelverket.no i november 2008 og omfatter 46 ulike virkestoffer/kombinasjoner (ATC- nr.) fordelt på seks legemiddelgrupper.

Som det fremgår av vedlagte rapport fra Statens legemiddelverk, vurderer Statens legemiddelverk det slik at det bør innføres foretrukne blodtrykkssenkende legemidler i samsvar med dagens kunnskap.

Saksbehandler

Audun Fredriksen