Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Egne sider for forskning under legeforeningen.no

06. februar 2012

Høringsfrist 09.01.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen startet i 2008 et prosjekt for å implementere Handlingsplan for forskning vedtatt av Landsstyret (2008).

 

I denne forbindelse jobber sekretariatet med å utforme en ny nettside for forskning under legeforeningen.no. Det er nå utarbeidet en pilot som med dette sendes på høring til alle fagmedisinske foreninger og Fame.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld