Landsstyresak - Forslag fra norsk forening for allmennmedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 08.04.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk forening for allmennmedisin har i brev 25.2. 2010 fremmet forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-6-5, 1. ledd slik at fagmedisinske foreninger også kan vedta å fastsette ekstrakontingent innenfor en ramme på 10 % for fastleger som ikke er spesialister. Forslaget er som følger (uthevet skrift):

Saksbehandler

Odvar Brænden