Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - modeller for faste stillinger for leger i spesialisering

06. februar 2012

Høringsfrist 01.05.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Landsstyret vedtok i 2009 at leger i spesialisering skal ansettes fast. På denne bakgrunn har sentralstyret diskutert modeller for faste stillinger for leger i spesialisering. det vsies til vedlagte dokument vedrørende faste stillinger for leger i spesialisering, hvor modellene fremkommer.
I dette arbeidet er det viktig med innspill fra fagmiljøene på hvordan dette kan gjennomføres.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik