Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Reseptfrie legemidler utenom apotek

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag om å tillate:

- ny salgsordning/selvvalg for bestemte legemidler som omsettes under ordningen med salg

av legemidler utenom apotek (LUA)

- salg av tradisjonelle plantebaserte legemidler utenom apotek (i LUA)

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning