Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - organisering av IT-standardisering i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å gi hjemmel for i forskrift å pålegge krav til funksjonalitet, bruk av standarder og sertifisering. Ny nasjonal helse- og omsorgsplan er nå på høring og skal legges frem for Stortinget til våren. Også her vil det pekes på betydningen av styrket IKT-standardiseringsarbeid i helse- og omsorgssektoren.

Saksbehandler

Aadel Heilemann