Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Helsepolitisk debatt på Legeforeningens landsstyremøte 2011

06. februar 2012

Høringsfrist 07.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret ønsker at den helsepolitiske debatten skal engasjere flest mulig gjennom at temaet for debatten har bred forankring blant våre medlemmer. Organisasjonsleddene inviteres derfor til å spille inn aktuelle tema for den helsepolitiske debatten på årets landsstyremøte. Temaet bør ha nasjonal aktualitet og berøre våre kjerneinteresser som helsepolitisk aktør.

Saksbehandler

Terje Sletnes