Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - policynotat om biomedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 02.08.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I dette policynotatet peker Legeforeningen på ressursmessige problemstillinger for helsetjenesten som følge av den nye kunnskapen om biomedisin og menneskets gener, herunder potensielle kostnader og gevinster ved skreddersydd medisin, gentesting og forskning – både for den enkelte pasient og samfunnet som helhet.  

Saksbehandler

Camilla Sandbakken