Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk og behandling av maligne melanomer

06. februar 2012

Høringsfrist 26.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet er tildelt et nasjonalt ansvar for koordinering av oppfølgingen av Nasjonal strategi for kreftområdet, og et av de viktigste tiltakene ligger i dens satsning på nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling.  

 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer er utarbeidet av fagmiljøet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Et sammendrag av anbefalingene finnes på side åtte i høringsutkastet.  

Saksbehandler

Anne Sofie Torp