Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – Innspill til arbeidet med å utforme spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

06. februar 2012

Høringsfrist 19.12.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse Sør-Østs plan for strategisk utvikling rulleres hvert fjerde år. For å ha et så godt grunnlag som mulig ønsker Helse Sør-Øst RHF å gjennomføre en åpen innspillsrunde med muligheter for å gi bidrag til prosessen. Hovedspørsmålet det ønskes innspill på er: Hvilke grep anser instansene som hensiktsmessig og riktig i forhold til tilgjengelighet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten og i forhold til samhandlingsreformen? Dette er et åpent spørsmål som kan besvares med forskjellig detaljeringsnivå og på den måten adressatene selv finner hensiktsmessig.

Saksbehandler

Terje Sletnes