Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Forslag til policynotat om arbeidsmiljø

06. februar 2012

Høringsfrist 04.02.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen får fortløpende dokumentert mangler ved arbeidsmiljøet ved flere norske sykehus gjennom direkte brudd på hva som kan forventes, og ved mangler ved prosesser. Dette har ikke bare en kostnad for arbeidsmiljøet, men også for arbeidet med kvalitet, utdanning, pasientsikkerhet – og kostnader ved driften av sykehus. Som ledd i arbeidet med å bevisstgjøre ledere og ansatte på arbeid med arbeidsmiljøet, har Legeforeningen utarbeidet et forslag til policynotat om arbeidsmiljø. Policynotatet sendes nå på høring.

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom