Yngre legers forening

Ylf's arbeid

Styret

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
Ylf sitt styre
Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Mpote, Håvard Ravnestad. Fraværende: Anja Fog Heen

Ylf utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Vi har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Ylf har også nettsiden yngreleger.no som er et digitalt medlemsmagasin.

Styremedlemmer:

 Profilbilde
Leder
Mjåset, Christer
Profilbilde
Nestleder
Utne, Kristin Kornelia
Profilbilde
Medlem
Bratholm, Clara Sofie
Profilbilde
Medlem
Elnes, Anniken Riise
Profilbilde
Medlem
Linde, Lorentz Erland
Profilbilde
Medlem
Mpote, Guro-Marte Gulstad
Profilbilde
Medlem
Ravnestad, Håvard
Profilbilde
Medlem
Svenskerud, Fredrik Væting
Profilbilde
Varamedlem
Aabel, Eivind Westrum

Ylf sekretariat

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Akersgaten 2, inngang Christiania Torv.

Postadresse:
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50
E-mail: ylf@legeforeningen.no

Sekretariatet

profilbilde
Leder
Christer Mjåset
profilbilde
Konsulent
E. Charlotte H. Nielsen
profilbilde
Rådgiver
Bjørn Ove Ekern Kvavik

Ylfs landsråd

Landsrådet er Ylfs høyeste myndighet. Dette består av styret i Ylf og representanter fra fylkene (landsrådsrepresentanter) valgt etter reglene i Ylfs valginstruks. Styrets leder er landsrådets leder. Fylkene har én eller to representanter i landsrådet etter størrelse, Oslo har tre representanter. Landsrådet velger Ylfs styre, vedtar budsjett og bestemmer politikken.