Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Ylf's arbeid

Forum

Forum for yngre leger var medlemsbladet for Yngre legers forening frem til årsmøtet 2016.

Forum for yngre leger er erstattet av nettstedet yngreleger.no

yngreleger.no setter søkelys på helsepolitikk, fagpolitikk og yrkesetiske spørsmål og bringer stoff om turnustjenesten, spesialistutdanningen og stipendiattjenesten. Vi ønsker å ha en levende debatt og inviterer våre lesere til å komme med sine synspunkter.