Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Spørsmål og svar

Forklaring av lover og regler på video

På denne siden samler vi videoer fra yngreleger.no hvor arbeidstakerrettigheter er tema. Ylf-styremedlem Clara Bratholm tar deg gjennom lover og regler i arbeidslivet sammen med Legeforeningens jurist Anders Schrøder Amundsen.

Ammefri

Ferie