Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Nyheter

Oppdatert sakliste til Ylfs årsmøte

Oppdatert sakliste til Ylfs årsmøte 24. og 25. april 2019
1. april 2019