Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Nyheter

Lederstipend 2019

Ylf lyser ut årets lederstipend. I vedlegget ligger både utlysingen og retningslinjene for stipendet.
7. mai 2019