Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Spesialisering

LIS 2 og 3

En ny spesialistutdanning er under arbeid og det jobbes med å lage nye læringsmål for alle spesialitetene. Her kan du finne lenker til relevante sider hvor du kan finne mer informasjon om spesialitetene og spesialistutdanningen.