Praktiserende spesialisters landsforening

Møter og aktiviteter

Årskalender

I årskalender finner du det som skjer hver måned. Styremøter oppdateres når nytt styre er på plass.

Trykk på linken!
14. juni 2019