Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Praktiserende spesialisters landsforening

Medlemsbladet

Utgavene i omvendt kronologisk rekkefølge:

Redaktøren

Kom gjerne med innspill og tips om artikler etc. til redaktøren.
Epost: geisnes@gmail.com / Mobil: +47 922 36 119.