Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

PLS gratulerer Dnlf med et nyvalgt sentralstyre fra 1.9.2019.

PSL gratulerer Dnlf med et nyvalgt styre fra 1.9.2019.
Clara Bratholm, Ylf, Geir Arne Sunde, Of, Kristin Kornelia Utne, Ylf, Marit Karlsen, AF, president Marit Hermansen, Ole Johan Bakke, LSA, visepresident Anne-Karin Rime, Of,
Nils Kristian Klev, AF, Frøydis Olafsen, PSL.
Foto: Thomas Eckhoff.
14. juni 2019
Sentralstyre