Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Praktiserende spesialisters landsforening

Nettstedet for praktiserende spesialister

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) organiserer legespesialister utenfor institusjon og er en yrkesforening i Den norske legeforening.

Vi skal bidra til bred dekning med praktiserende spesialister i hele landet og stimulere til at det opprettes nye avtalehjemler innenfor de regionale helseforetakene.

Lege med stetoskop

Aktuelt

Medlemsbladet

Legekunsten er medlemsbladet for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det kommer ut fire ganger i året.

Legekunsten 3-2019 inneholder oppsummering av årets administrasjonskurs, informasjon om riktig bruk av takster og dokumentasjon og avtalespesialistordningen.

God lesning!

Bilde av nyeste Legekunsten