Praktiserende spesialisters landsforening

Nettstedet for praktiserende spesialister

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) organiserer legespesialister utenfor institusjon og er en yrkesforening i Den norske legeforening.
Vi skal bidra til bred dekning med praktiserende spesialister i hele landet og stimulere til at det opprettes nye avtalehjemler innenfor de regionale helseforetakene.

Lege med stetoskop

Aktuelt

Medlemsbladet

Legekunsten er medlemsbladet for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det kommer ut fire ganger i året.

Legekunsten 1-2019 har «Rettighetsvurdering i avtalepraksis» som hovedtema. Bladet inneholder flere artikler om saken. I tillegg er det nyttig informasjon i brevet fra Frøydis Olafsen, leder i PSL.

God lesning!

Forsiden av siste utgave av Legekunsten