Norsk overlegeforening

Vi organiserer nesten 10.000 overleger ved norske sykehus

Foreningen ble opprettet i 1961 og er som yrkesforening en avdeling i Den norske legeforening. Overlegeforeningens formål er fremme de faglige, helsemessige, sosiale, økonomiske og rettslige interesser for medlemmene, herunder samordne arbeidet med overlegers lønns- og arbeidsforhold.

En leges hånd med et godt grep rundt stetoskopet