Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen 3-2019

Les første leder av Anne-Karin Rime. Les også mange fine artikler om sykehusbygg. Og mye annet fint.

God lesning!

Bilde Overlegen 3
Overlegen nr 3. 2019

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen