Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen 3-2019

Les første leder av Anne-Karin Rime. Les også mange fine artikler om sykehusbygg. Og mye annet fint.

God lesning!

Bilde Overlegen 3
Overlegen nr 3. 2019

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen