Norsk overlegeforening

Medlemsbladet

Overlegen 2-2019
Les siste leder fra avtroppende leder Jon Helle. Les også flere enkeltartikler om elektroniske pasientjournaler og om forskning. Og mye annet fint.

God lesning!
Bilde Overlegen nr. 2 2019
Overlegen nr 2. 2019

Bladet "Overlegen" utgis med 4 nummer i kalenderåret. Abonnementspris er kr. 150,- pr. år. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Ofs sekretariat ved e-post: of@legeforeningen.no.

Siste utgaver av Overlegen