Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Styret og sekretariat

Overlegeforeningens styre sitter for perioden 2017-2019.

Of styret

Jon Helle
Leder
Jon Helle
Arbeidssted: St. Olavs Hospital Tiller DPS Østre Rosten 55. N - 7075 TILLER
Bilde av Ann Karin Rime
Nestleder
Anne-Karin Rime
Arbeidssted: Sykehuset Østfold Anestesiavdelingen – Fredrikstad Cicignongate 19 1603 Fredrikstad.

Styremedlemmer

Christian Grimsgaard
Christian Grimsgaard
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS. Seksjon for Overekstremitets (Hånd)- og mikrokirurgi. Postboks 4950 Nydalen N - 0424 OSLO.
Bilde Lindy
Lindy Jarosch-von Schweder
Arbeidssted: St. Olav Hospital
Ulla Dorte Mathisen
Ulla Dorte Mathisen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø Nyremedisinsk avdeling - Tromsø
Bilde av Janne K Bethuelsen
Janne K. Bethuelsen
Arbeidssted: Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 Stavanger
Bilde av Geir Arne Sunde
Geir Arne Sunde
Arbeidssted: Akuttmedisinsk seksjon, Helse Bergen Haukeland Postboks 1400, 5021 Bergen.
Bilde av Ståle Clementsen
Ståle Clementsen
Arbeidssted: Ortopedisk klinikk, Akersus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog.
Bilde av Arild Egge
Redaktør
Arild Egge
Arbeidssted: RH-Klinikk for kirurgi og nevrofag – OUS Nevrokirurgisk avdeling Postboks 4950 Nydalen, N - 0424 OSLO.

Varamedlemmer

profilbilde
Alexander Seldal
Arbeidssted: Helse Stavanger

Ofs sekretariat

Bilde av Edith Stenberg
Sekretariatsleder
Edith Stenberg
Profilbilde Liv Marit Fagerli
Juridisk rådgiver
Liv Marit Fagerli
Bilde av Jan Eikeland
Juridisk rådgiver
Jan Eikeland
Anna Sundberg
Sekretær
Anna Sundberg

Sekretariatets besøksadresse:

Akersgaten 2, inngang Rådhusgaten.

Postadresse:
Postboks 1152 Sentrum,
0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50