Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Landsstyredelegater

Ofs delegater til Den norske legeforenings landsstyre for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019.

Styrets valgte landsstyredelegater:

profilbilde
Christian Grimsgaard
Oslo
profilbilde
Ulla Dorte Mathisen
Tromsø
profilbilde
Kjetil A.H. Karlsen
Trondheim
profilbilde
Ståle Clementsen
Lørenskog
profilbilde
Geir Arne Sunde
Bergen
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Bærum
profilbilde
Alexander Seldal
Stavanger
profilbilde
Vivi Bakkeheim
Trondheim
profilbilde
Odd Grenager
Fredrikstad
profilbilde
Aasmund Bredeli
Oslo

Helse Sør-Øst – 8 representanter:

profilbilde
Per Drottning
Lovisenberg Diakonale sykehus
profilbilde
Arne Runde
Sykehuset Telemark
profilbilde
Jonas Bjørdal
Sykehuset Østfold Kalnes
profilbilde
Anne Marit Wang Førland
OUS
profilbilde
Toril Morken
Vestre Viken
profilbilde
Fredrik Eng
Sykehuset Innlandet Elverum
profilbilde
Cecilie Lunden Gundersen
Sykehuset Sørlandet Arendal
profilbilde
Gry T. Dahl
Diakonhjemmets sykehus, Oslo

Helse Vest – 3 representanter:

profilbilde
Aina Nærø Kristensen
Helse Bergen Haukeland
profilbilde
Evy-Helen Helleseth
Helse Førde
profilbilde
Anne Cathrine Skaar
Helse Fonna

Helse Midt-Norge – 3 representanter

profilbilde
Marit S. Ekeland
St. Olavs Hospital, Trondheim
profilbilde
John Kristian Høye
Sykehuset Ålesund
profilbilde
Jens Olaf Kleinau
Sykehuset Levanger

Helse Nord – 2 representanter:

profilbilde
Christel Eriksen
BUP Alta
profilbilde
Per Kristian Skorpen
NLSH Vesterålen