Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Kirkegata 25, 0153 Oslo

Postadresse: 
Norsk overlegeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: of@legeforeningen.no.
Telefon 23 10 90 00
Telefaks 23 10 91 50

 

 


Postadresse: