Norsk overlegeforening

Forvakt og bakvakt. På godt og vondt.

Vårkurset 2019

Ofs vårkurs og årsmøte 2019

Påmelding til vårkurset 2019 finner du her!

14. februar 2019

Vedlagt finner du lenke til årsmelding:
Of landsrådsmøte, Trondheim 2019

Last ned program for vårkurs og landsrådsmøte 2019 

Frist for påmelding er satt til: 25. mars 2019.