Norsk overlegeforening

Aktivitetskalender

Styremøte / Arbeidsmøte, uke 35

Styremøte / Arbeidsmøte, uke 35, mulig utreise onsdag 28. august. Endelig tidspunkt og sted uavklart.
Avtroppende og påtroppende styremedlemmer.
4. juni 2019