Norsk arbeidsmedisinsk forening

Om oss

Yrkesforening for leger som jobber med arbeidsmedisin.
Ta kontakt hvis du ønsker å ta opp saker med styret. Vi er der for deg!
17. januar 2019
Styrebilde NAMF
Styret (2017-2019). Fra venstre: Ragni Skille Berger (sekretariatet), Tone Eriksen (leder Namf), Tonje Strømholm, Espen Slettmyr (sekretariatet), Ingrid S. Mehlum, Oddfrid Aas, Monika Lønning, Kjersti O. Sæther, Kjersti Skantze, Laila M. Torp (leder NFAM)