Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Om oss

StyretSammensetning

Profilbilde
Leder
Augestad, Liv Ariane
Profilbilde
Medlem
Dietrichs, Erik Sveberg
Profilbilde
Medlem
Haavardsholm, Espen Andre
Profilbilde
Medlem
Rekand, Tiina
Profilbilde
Medlem
Widerøe, Marius
Profilbilde
Varamedlem
Brinchmann, Bendik Christian
Profilbilde
Varamedlem
Risnes, Kari Ravndal
Profilbilde
Varamedlem
Steihaug, Ole Martin