Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Om oss

Hva gjør vi?

LVS ledes av et styre, styrets leder er Liv Ariane Augestad.

Landsrådet

LVS landsråd består av styret, styrets varamedlemmer, hovedtillitsvalgte og varahovedtillitsvalgte ved de fire universitetene som har medisinutdanning, to valgte representanter for medlemmene ved de samme universiteter, og to representanter valgt av medlemmer ved øvrige institusjoner.

Sekretariatet

Sekretariatsfunksjonen leveres av Legeforeningen, Avdeling for jus og arbeidsliv. Sekretariatsleder er rådgiver Bente A. Kvamme, sekretær er Kristin Wiik.

LVS-info

LVS gir ut medlemsbladet LVS-info 3-4 ganger pr år. Redaktør er Bendik Brinchmann.

LVS lover
Kan du lese her.

LVS Orkidépris
Statuttene for prisen kan du lese her

De tidligere vinnerne finner du her