Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Årsmøte 4. og 5. april 2019

I forbindelse med årsmøte ble det avholdt en fagpolitisk konferanse.
6. mars 2019

Temaer for konferansen var:

  • Ny strategi for åpen publisering – Plan S.
  • Ny universitets- og høyskolelov. Hva skjer med "midlertidigheten" i Akademia?
  • Hvordan få høyere lønn?