Allmennlegeforeningen

Om oss

Styret

Styret 2017-2019

profilbilde
Leder
Tom Ole Øren
Arbeidssted: Den norske legeforening
profilbilde
Nestleder
Nils Kristian Klev
Arbeidssted: Legene på Bryggen
profilbilde
Medlem
Kirsten Skinlo Rokstad
Arbeidssted: Dr. Rokstad legekontor
Bilde av Christina Stangeland
Medlem
Christina Stangeland Fredheim
Arbeidssted: Kråkerøy legesenter AS
profilbilde
Medlem
Sidsel Mordt Andreassen
Arbeidssted: Kvæfjord legesenter
Bilde av Elisabeth Stura
Medlem
Elisabeth Mathilde Stura
Arbeidssted: Fromreide legesenter
profilbilde
Medlem
Ole Arild Osmundnes
Arbeidssted: Lura legesenter
Torgeir Hoff Skavøy
Medlem
Torgeir Hoff Skavøy
Arbeidssted: Bønes legesenter

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening. AF er én av syv yrkesforeninger i Legeforeningen. Eksempel på andre yrkesforeninger er Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer av AF etter Legeforeningens sentralstyres nærmere bestemmelser. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke sentralstyret om medlemskap i AF.

AF samarbeider med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som er en fagmedisinsk forening. NFA er én av 44 fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

Finnmark, Troms og Nordland: Sidsel Mordt Andreassen
Nord Trøndelag og Sør Trøndelag: Ole Arild Osmundnes
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Torgeir Hoff Skavøy
Hordaland, Rogaland: Kirsten Rokstad
Aust-Agder, Vest-Agder og Østfold: Christina Stangeland Fredheim 
Telemark, Vestfold og Buskerud: Nils Kristian Klev
Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark: Elisabeth Stura