Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Allmennlegeforeningen

Om oss

Honorarutvalg

Honorarutvalget velges i partallsår. Utvalget bestående av tre medlemmer.

Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på ordinært landsråd hvert år.


Honorarutvalget

Profilbilde
Leder
Winther, Børge Halfdan
Profilbilde
Medlem
Halvorsen, Ivar
Profilbilde
Medlem
Olsen, Bodil Aasvang