Allmennlegeforeningen

Årets allmennlege

Forslag til kandidater til Årets allmennlege 2019. Prisen "Årets allmennlege 2019" skal deles ut på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd onsdag 8. mai 2019, og vi ber med dette om forslag til kandidater.
Illustrasjonsbilde Colurbox
familielege

Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. I statuttene heter det: "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Prisen settes til kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren.

Komiteen 2019 består av:

Fra landsrådet:

Martin Chapman

Jonas Lian 

Fra styret: 

Nestleder Nils Kristian Klev

Styremedlem Kirsten Rokstad

Vi ber med dette om medlemmenes forslag til en verdig kandidat for denne prisen. Komiteen skal legge vekt på at medlemmet skal ha gjort en ”særlig stor innsats for allmennmedisinen”.

Forslag på kandidater til prisen sendes  innen 15. mars 2019 på e-post til ett av komiteens medlemmer. Forslaget må inneholde en begrunnelse og presentasjon av kandidaten.

Tidligere prisvinnere