Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Allmennlegeforeningen

Årets allmennlege 2019

Grasrotbevegelsen «Trønderopprøret» fikk prisen for Årets allmennlege 2019.
Årets allmennlege 2019 2
Fra prisutdelingen.

Med enorm dugnadsinnstas og utallige timer har Trønderopprøret fått problemene i fastlegeordningene og ikke minst oppgaveoverføringen løftet opp i dagen. Deres håndbok om fastlegeordningen og utbredte opplysningsarbeid har økt kompetansen om fastlegeordningen hos politikere og helseledere både lokalt og sentral. Trønderens dybdeundersøkelse Fastlegeundersøkelse hadde fokus arbeidsvilkår og rammebetingelser og har blitt referert en rekke ganger.

Med en tydelig stemme i media har Trønderopprøret vist et brennende engasjement for faget og skapt et bredt politisk engasjement langt utenfor egne rekker.

En kvartett samlet under kåringen av årets allmellege 2019
Fra venstre: Christine Agdestein, Tone Dorthe Sletten, Inga Marthe Grønseth og Hanna Helgetun Krogh.
Årets allmennlege
Fra venstre: Vegard Berge, Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Nordberg og Finn Høivik.

Om prisen

Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. I statuttene heter det: "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Prisen settes til kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren.

Komiteen 2019 består av:

Fra landsrådet:

Martin Chapman

Jonas Lian 

Fra styret: 

Nestleder Nils Kristian Klev

Styremedlem Kirsten Rokstad

Vi ber med dette om medlemmenes forslag til en verdig kandidat for denne prisen. Komiteen skal legge vekt på at medlemmet skal ha gjort en ”særlig stor innsats for allmennmedisinen”.

Forslag på kandidater til prisen sendes  innen 15. mars 2019 på e-post til ett av komiteens medlemmer. Forslaget må inneholde en begrunnelse og presentasjon av kandidaten.

Tidligere prisvinnere