Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Har du lyst til å bli med Nmf på Europamøtet til IFMSA i Russland?

20.-24. april arrangeres europeisk regionalt møte (EuRegMe) i St. Petersburg, Russland. Alle Nmf-medlemmer kan søke seg inn i den norske delegasjonen - dette vil du ikke gå glipp av!
29. NOVEMBER 2018

Europa er en av fem regioner i IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). En gang i året avholdes et europamøte, EuRegMe, for hele regionen. I 2019 er møtet lagt til St. Petersburg i Russland.

Hva skjer på møtet?

EuRegMe omfatter workshops og seminarer innenfor de ulike komiteene til IFMSA, samt allmøter hvor diskusjoner som angår Europa-regionen holdes og avgjørelser fattes. Til møtet kommer medisinstudenter fra hele Europa, og det er fin blanding mellom ferske og erfarne delegater. Nmf sender en delegasjon på 4 personer, som betyr at man blir veldig godt kjent og har stort læringsutbytte. I tillegg til faglig utbyttet og læring fokuseres det på at delegatene skal bli godt kjent på tvers av landegrensene og at man skal ha det gøy.

I forkant av EuRegMe arrangeres det et 3-dagerskurs, preEuRegMe, hvor man får muligheten til å fordype seg i et spesifikt tema.

Etter møtet arrangeres postEuRegMe, som er et sosialt tilbud til alle delegatene. Her arrangeres det turer og sightseeing i regi av den russiske medisinstudentforeningen.

Viktig informasjon

Egenandel pr. deltaker vil være på 1000kr; dette vil dekke mat, opphold og flyutgifter, samt deltakelse på preEuRegMe. Hvis man ønsker å delta på postEuRegMe må dette betales selv.

Løp og søk!

Vi søker engasjerte Nmf medlemmer som interesserer seg for global helse, menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid og ikke minst vilje til å ta med seg inspirasjon og idéer fra møtet tilbake til sitt lokallag! Som medlem av delegasjonen får du en introduksjon til hvordan IFMSA fungerer, lære hvordan Nmf jobber internasjonalt og ikke minst møte engasjerte medisinstudenter fra hele Europa! Man trenger ikke å ha lang erfaring fra Nmf for å søke, EuRegMe er en glimrende måte å starte sitt internasjonale engasjement på :)

Søknadsprosessen er åpen for alle Nmf sine medlemmer - frist for å søke deg til delegasjonen er tirsdag 11. desember, kl. 23:59.

Gå til søknadsskjema.

Spørsmål kan sendes til internasjonalt ansvarlig Katja Eliassen på internasjonalt@medisinstudent.no.

Kort om IFMSA

IFMSA ble stiftet i 1951 og har i dag 135 medlemsorganisasjoner fra 124 ulike land. IFMSA representerer over 1,3 millioner medisinstudenter verden over og er medisinstudentenes felles stemme opp mot organer som FN og WHO. IFMSA jobber innen seks hovedområder, som er organisert i standing committees. Som representant for Nmf får man velge seg ett arbeidsområde en vil jobbe med på GA. IFMSA har følgende arbeidskomiteer:

  • Standing Committee on Public Health (SCOPH)
  • Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)
  • Standing Committee on Refugees and Peace (SCORP)
  • Standing Committee on Medical Education (SCOME)
  • Standing Committee on Research Exchange (SCORE) 

Mer informasjon om IFMSA finner du på deres nettsted.