Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nmfs arbeid

Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter- utdannelsen.
Tillitsvalgte i Nmf
Tillitsvalgte i Nmf

Vi vil være, og er, en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen og en medvirkende part i saker som omhandler og påvirker medisinfaget. Vi formidler humanitære idealer blant studentene og bidrar til utviklingen av den faglige sammensetningen til fremtidige leger. Vi gjør dette med en rekke tiltak og tilbud, blant annet ved å stimulere til debatt og engasjement i studentfora og å stimulere til god samfunns- og kulturforståelse, samt arbeide med nasjonale og internasjonale helseproblemer.

Vi arbeider med:

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge.
  • LIS1-ordningen - blant annet med å sikre en rettferdig konkurranse om LIS1-stilling.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.
  • Utvekslingsmuligheter for medlemmer til andre land.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag.
  • MedHum, Nmf sin egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år.

Lover, regler og organisering

Våre beslutninger er alltid i pakt med medlemmenes meninger og interesser og reguleres til enhver tid av gjeldende vedtekter og måldokument. Disse dokumentene er våre lover og regler.

Her er også foreningens måldokument som inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og styres ene og alene av måldokumentet. Disse dokumentene vedtas på landsmøtet og det er bare denne forsamlingen som har myndighet til å vedta forandringer i vedtekter og måldokument.

Daglig drift og ansvaret for at dette gjøres i henhold til vedtekter og politisk måldokument er det vårt Nasjonale Styre som er ansvarlige for. Arbeidsprogrammet vårt bestemmer hva vi skal prioritere hvert år og er ment som en konkretisering av måldokument- dette vedtas også på landsmøtet. Hvert år utarbeides et nytt arbeidsprogram som er underlagt og må samsvare til måldokument og vedtak.

Nasjonalt styre består av sju styremedlemmer, hvorav fem representerer hvert sitt lokallag i Nmf.  De to siste medlemmene er Leder og Internasjonalt ansvarlig, som velges på Valgmøtet.

Nytt styre i Nmf

Nmfs nasjonale tillitsvalgte. Nasjonalt styre

Bilde av Rannei Hosar
Leder
Rannei Hosar
Som leder er jeg ansvarlig for foreningens drift, og jeg er Nmf sitt ansikt utad.
Bilde av Ådne Ringvoll, Nmf Trondheim
Nestleder
Ådne Ringvoll
Bilde av Katja Eliassen
Internasjonalt ansvarlig
Katja Eliassen
Jeg har hovedansvaret for å representere Nmf i den internasjonale medisinstudentforeningen (IFMSA).
Xenia Cappelen
Påvirkningsansvarlig (Nasjonal styrerepresentant for Nmf Bergen)
Xenia Cappelen
Jeg har ansvar for politisk arbeid i Nmf, samt opplæring og oppfølging av tillitsvalgte.
profilbilde
Økonomiansvarlig
Amalie Kollstrand
profilbilde
PR-ansvarlig
Martine Mo Sandnes
profilbilde
Medlemsansvarlig
Sofie Hundevadt Dahl

Komitéledere

Bilde av Hanna Strømholt Bremnes
Arbeidslivsansvarlig
Hanna Strømholt Bremnes
Som arbeidslivsansvarlig jobber jeg for å bedre arbeids- og lønnsvilkårene for medisinstudenter og sikrer gode ansettelsesprosesser.
Bilde av Håvard Ulsaker
Grunnutdanningsansvarlig
Håvard Ulsaker
Jeg jobber med den medisinske utdanningen i Norge. I 2018 kommer nasjonal delprøve og retningslinjeprosjektet til Kunnskapsdepartementet til å være viktige arbeidsområder.
Profilbilde Åshild Nordbotten
Nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-inn)
Åshild Nordbotten
Jeg sørger for organisering av utvekslingsstudentene som kommer til Norge.
Bilde av Benedicte Opshaug
Nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out)
Benedicte Opshaug
Som nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter, er jeg ansvarlig for Nmfs medlemmer som reiser på utveksling via den internasjonale medisinstudentføderasjonen (IFMSA)
Bilde av Christel B Kristiansen
Nasjonal forskningsutvekslingsansvarlig
Christel Kristiansen
Jeg har hovedansvaret for at forskningsutvekslingen går som planlagt.
Bilde av Hannah Granerud
Global helseansvarlig
Hannah S. Granerud
Jeg kommer til ha ansvar for alt som gjelder global helse og folkehelse i Nmf sammen med Global helsekomiteen. Vi kommer bl.a. til å jobbe for bedre studenthelse og for flyktningers rett på helsehjelp
Kinsi Ahmed
Prosjektansvarlig
Kinsi Ahmed
Jeg har ansvar for følge opp Nmf sine prosjekter, og å være deres kontaktperson opp mot nasjonalt styre. Samt følge med i aktiviteten til IFMSA og samarbeider tett med global helseansvarlig.
Bilde av Miriam Christ
Internasjonal assistent
Miriam Christ
Som internasjonal assistent hjelper jeg med å forberede og lede den norske delegasjonen på ulike internasjonale møter.

Andre nasjonale tillitsvalgte

Bilde av Mari Mulen Virak
Nettredaktør
Mari Virak
Som nettredaktør har jeg fullt ansvar for nettsidene til Nmf på medisinstudent.no, og bistår alle tillitsvalgte med mailrelaterte spørsmål.
Synne Lofstad
Redaktør for Æsculap
Synne Lofstad
Liker å møte folk som vil diskutere litteratur og drikke te.
Bilde av Tuva Stranger
Redaktør for Æsculap
Tuva Stranger
Elsker tekst, og å lage magasin med andre mennesker!
Bilde av Emma Lengle
Leder, Medisinstudentenes humanitæraksjon 2018
Emma Lengle
Jeg er leder for Norges største studentdrevne humanitære aksjon. I år samarbeider vi med UNICEF, der vi støtter deres Makani-prosjekt. Dette prosjektet har som mål å kunne tilby syriske barn på flukt en stabil hverdag.