Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Sverige

I Sverige studerer det norske medisinstudenter ved 5 forskjellige universiteter, se under. Nmf Utland har én kontaktperson i Sverige, Siri, som tar imot spørsmål om medisinstudiet i Sverige.
27. april 2018

Vil du være kontaktperson i Sverige? Ta kontakt på kp@nmfutland.com!

Umeå - Umeå Universitet
Kontaktperson: Astrid Sorgendal

Uppsala - Uppsala Universitet
Bli kontaktperson

Göteborg - Göteborgs Universitet
Bli kontaktperson

Solna - Karolinska institutet
Bli kontaktperson

Lund - Lunds Universitet
Bli kontaktperson

Ønsker du å være KP?

Send en mail kp@nmfutland.com og bli kontaktperson på ditt studiested.