Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Nederland

I Nederland finnes det norske medisinstudenter ved tre universiteter, se nedenfor. Vi har én kontaktperson i Nederland. Wei svarer på spørsmål om medisinstudiet i Nederland generelt. Har du lyst til å være kontaktperson? Ta kontakt på kp@nmfutland.com.

Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
Kontaktperson: Wei Peng

Groningen - Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen

Kontaktperson: Wei Peng

Rotterdam - Erasmus Universiteit Rotterdam
Kontaktperson: Wei Peng

Ønsker du å være KP?

Send en mail kp@nmfutland.com og bli kontaktperson på ditt studiested.