Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Kroatia

Ivana er vår kontaktperson ved Universitetet i Zagreb, hun tar gjerne imot henvendelser dersom du har noen spørsmål vedrørende studiet.

Zagreb - University of Zagreb
Kontaktperson: Ivana Sapina

Ønsker du å være KP?

Send en mail kp@nmfutland.com og bli kontaktperson på ditt studiested.