Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Irland

Det finnes norske medisinstudenter på 4 forskjellige universiteter i Irland, se liste nedenfor. Nmf har for tiden ingen kontaktpersoner i landet. Send en mail til kp@nmfutland.com, dersom du ønsker å være kontaktperson!