Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Frankrike

Det er enda ingen kontakpersoner for Nmf i Frankrike. Ta kontakt med oss på kp@nmfutland.com dersom du har lyst!

Paris
Bli kontaktperson for Nmf!

 

Ønsker du å være KP?

Send en mail kp@nmfutland.com og bli kontaktperson på ditt studiested.