Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Australia

Det finnes norske medisinstudenter ved 6 forskjellige universiteter i Australia, se nedenståede liste. Sarah er vår kontaktperson, og tar gjerne imot henvendelser dersom du har noen spørsmål vedrørende medisinstudiet i landet.